Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Înscrieri la Grădinița PP ,,Sf. Sava” Iași pentru anul școlar 2022-2023

CAPACITATEA UNITĂȚII: 10 grupe/200 de preșcolari

LOCURI RĂMASE LIBERE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERE:

-       Grupa mică - 59 locuri

-       Grupa mijlocie - 0 locuri libere

-       Grupa mare - 0 locuri libere

PLAN DE SCOLARIZARE APROBAT: 3 grupe mici, 3 grupe mijlocii, 4 grupe mari

Conform Notei M.E. Nr.28074/04.05.2022 și a Procedurii Operaționale privind organizarea și desfășurarea procesului de reînscriere/înscriere a copiilor de 3-6 ani în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022/2023, aceasta se realiza succesiv în două etape:

a) Etapa de reînscriere a copiilor - 16 mai – 27 mai 2022, îi are în vedere pe preșcolarii care au frecventat Grădinița P.P. ,,Sf. Sava”, Iași, în anul școlar 2021-2022, și ai căror părinți doresc să îi reînscrie în anul școlar 2022-2023;

b)   Înscrierea copiilor nou-veniți

CALENDARUL ÎNSCRIERII:

La sediul unității, prin depunerea documentelor solicitate pentru înscriere, în datele de:

Luni 30 mai - Marți 31 mai 2022, interval orar 11.00-13.00

Joi 02 iunie - Vineri 03 iunie 2022, interval orar 12.30-14.30

Luni 06 iunie – Marți 07 iunie,  interval orar 11.00-13.00

Miercuri 08 iunie – Joi 09 iunie, interval orar 12.30-14.30

Vineri 10 iunie, interval orar 11.00-13.00

 

 CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PROPUSE DE M.E. (se aplică cumulat):

1. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

2. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

3. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

4. existența unui document medical, eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

CRITERIILE SPECIFICE AVIZATE DE CĂTRE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI (se aplică cumulat):

  1. Copilul are 3 ani împliniți până la data de 31 august 2022, dosarele analizându-se în ordinea descrescătoare a vârstei;
  2.  Domiciliul stabil al părinților/tutorilor legali/bunici în proximitatea grădiniței,  în cazul în care este cea mai apropiată unitate de invățământ preșcolar;
  3.  Copii ai angajaților din unitate;
  4. Locul de muncă în proximitatea grădiniței, în cazul în care este cea mai apropiată unitate de  invățământ preșcolar.

DOCUMENTELE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE depuse de părinte/tutore/reprezentant legal la unitatea de învățământ:

  • copie după certificatul de naștere al copilului;
  • copie după actele de identitate ale părinților/tutore/reprezentanti legali;
  •  hotărâri judecătorești (dacă este cazul) și declarația-acord de înscriere la unitate semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal;
  • adeverință de la locul de muncă al părinților;
  •  documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice ale celor trei unități de învățământ pentru care au optat;
  • cererea de înscriere completată și semnată de către părinți/tutore/reprezentant legal.

COLECTAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE30.05-10.06.2022, la sediul unității, prin depunerea documentelor solicitate pentru înscriere

PROCESAREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE14.06-17.06.2022

AFIȘAREA REZULTATELOR PENTRU PRIMA OPȚIUNE DE PE CEREREA DE ÎNSCRIERE– 20.06.2022

AFIȘAREA REZULTATELOR PENTRU A DOUA OPȚIUNE DE PE CEREREA DE ÎNSCRIERE – 21.06.2022

AFIȘAREA REZULTATELOR PENTRU A TREIA OPȚIUNE DE PE CEREREA DE ÎNSCRIERE – 22.06.2022

Descarcă Cererea TIP aici

Precizări înscriere / reînscriere în învățământul preșcolar

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea