Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

Festivalul Judeţean “De la lume adunate şi-napoi la lume date”

 

CÂNTEC, DANS ŞI MEŞTEŞUGURI POPULARE LA
FESTIVALUL JUDEŢEAN DE FOLCLOR PENTRU COPII
„DE LA LUME ADUNATE ŞI-NAPOI LA LUME DATE”

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Sava” Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Primăria Iaşi, organizează cea de-a cincea ediţie a Festivalului Judeţean de Folclor pentru Copii, „De la lume adunate şi-napoi la lume date”, la Palas Mall Iași (zona Intersport), joi, 23 mai 2019, începând cu ora 14.00, cu participarea a peste 300 de preșcolari şi elevi din 23 de unităţi şcolare înscrise în concurs, din municipiul şi judeţul Iaşi.
Festivalul, ce își dorește să promoveze folclorul autentic destinat copiilor, să îi provoace pe aceștia să descopere prin dans și muzică valori perene de spiritualitate românească, cuprinde două secțiuni: Probă artistică (pentru preşcolari şi elevi de ciclu primar din cadrul cluburilor de muzică şi dans) și Artă fotografică „Tradiție și port popular de ieri și de aziˮ (pentru cadrele didactice). De altfel, această ediție a fost gândită ca o manifestare artistică dedicată Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România, fiind înscris în calendarul activităţilor Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE Iaşi).
Ca element de noutate poate fi menționată realizarea revistei festivalului, în colaborare cu Editura Doxologia, în cadrul căreia sunt inserate momentele artistice prezentate pe scenă, cât şi articole cu tematică legată de folclor, publicate de cadrele didactice înscrise în concurs.
O altă noutate este organizarea atelierelor meşteşugăreşti de ţesut, cusut, încondeiat ouă, cu sprijinul Asociaţiilor „Ciurbeştenii”, „Communio”, „Tradiţii pentru viitor”, Asociaţia pentru Educaţie „DE LA mic LA MARE”.
Reușita acestui eveniment se datorează prezenței în juriu a unor specialişti în etnografie şi folclor (Marinică Botea - dirijor al Ansamblului Folcloric „Doina Carpaţilor” din Iaşi, Emilian Păduraru – profesor coregraf la Ansamblul folcloric al Cercului de dansuri de la Ateneul Naţional din Iaşi, Ovidiu Focşa – muzeograf la Palatul Culturii, Raluca Zaharia - dirijor al Corului „Juniorii Operei”, Dana Ungureanu - profesor la Palatul Copiilor Iași, Petronela Cotea Mihai – producător/realizator Radio Iași), dar și sprijinului din partea sponsorilor (Primăria Iaşi, Palas Mall, Asociația Grădiniței „Sf. Sava” Iași, Biserica „Sf. Sava cel Sfinţit” Iaşi, Club Sportiv Noblesse Dans, Restaurant Torro El Comandante, Cuptorul Moldovencei, Cafeneaua cu Jocuri Happycolor). 
Premiile speciale și trofeul festivalului vor răsplăti talentul micilor artiști, îndrumați de cadre didactice pasionate de folclorul românesc – simbol al moştenirii culturale a poporului român de-a lungul secolelor. 
Vă așteptăm cu drag!

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Festivalul judeţean

DE LA LUME ADUNATE ŞI-NAPOI LA LUME DATE”

Ediția a V-a 2019

 

 

TIPUL FESTIVALULUI: judeţean

GRUP ŢINTĂ:

-          Preşcolari

-          Elevi de ciclu primar din cadrul cluburilor de muzică şi dans

-          Cadre didactice.

PARTICIPANŢI LA CONCURS:

-       Copii din municipiul şi judeţul Iaşi;

-       Cadre didactice din învăţământul preprimar.

 

DATA DESFĂŞURĂRII: 23 MAI 2019, ora 14.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Palas Mall (Zona Intersport), Iaşi.

ORGANIZATORII FESTIVALULUI: Grădiniţa P.P. „Sf. Sava Iaşi.

SECŢIUNILE FESTIVALULUI:

-          Proba Artistică (pentru preșcolari şi elevi din cluburile muzică și dans)

-          Artă Fotografică (pentru cadre didactice)

-          Publicaţii revistă ISSN (cadrele didactice înscrise la proba artistică)

 

ÎNSCRIEREA LA FESTIVAL:

Înscrierea participanţilor se va face în perioada 16 aprilie - 16 mai 2019 pe baza unui Formular de înscriere, la care se vor adăuga o scurtă descriere și versurile momentului artistic prezentat (times new roman, 12, spaţiere 1.15), necesare întocmirii revistei Festivalului, la următoarea adresă de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informații suplimentare se pot obține telefonic la următoarele numere:

0742368351 - Prof. Lăcrămioara Alina Cojocaru / 0741025299 - Prof. Cornelia Maria Țaran

 

0749052250 – Teodora Palel-Manole

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 

PROBA ARTISTICĂ (participare directă):

-          reprezentaţia artistică pe scenă, maxim 5 minute, din creațiile specifice folclorului (adecvat vârstei preșcolare) și folclorului copiilor;

-           cel mult două formaţii pe grădiniţă, la alegere:

a)   grup vocal/solist vocal;

b)   solist/grup instrumental (duet, trio, formație);

c)   dans popular (echipă de 10-14 preșcolari/elevi de ciclu primar din cadrul cluburilor de muzică şi dans, jocuri muzicale (descântece, cimilituri, numărători, zicători etc., din folclorul copiilor, prezentate de 10-14 preșcolari/elevi de ciclu primar din cadrul cluburilor de muzică şi dans.

Data limita de înscriere: 16 mai 2019

 

ARTA FOTOGRAFICĂ:

-                fotografii vechi și noi din arhiva personală, ce surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români, accesibile copiilor;

-                fotografii care surprind aspecte din jocurile specifice folclorului copiilor, serbări/șezători ale copiilor costumați în port popular.

Data limită pentru trimiterea fotografiilor este 16 mai 2019.

 

Coletul va conţine fotografiile pentru festival cu specificaţia Pentru Festivalul „De la lume adunate si-napoi la lume date”şi un plic timbrat autoadresat,la adresa: Grădiniţa P.P.         „Sf. Sava”, Str. Sf. Sava Nr. 9, Iaşi, Cod Poştal 700073.

 

Condiții:

-          fotografiile vor fi realizate pe hârtie fotografică și lipite pe paspartu alb (foaie de bloc  desen A3);

-          suprafața paspartuului va fi organizată cu fotografiile, la libera alegere a cadrului didactic;

-          fiecare fotografie va fi evidențiată printr-o etichetă cu denumirea și anul momentului surprins;

-          paspartuul va avea și o altă etichetă așezată în față, partea dreaptă, jos și va conține Nume, prenume cadru didactic/Grădiniţa.

-          fiecare cadru didactic poate participa cu maxim două paspartuuri.

 

Vor face obiectul expoziţiei fotografice „Tradiție și port popular de ieri și de azidoar fotografiile care vor respecta cerințele

 

PUBLICAŢII (în revista festivalului, înregistrată cu ISSN):

-          cadrele didactice care se înscriu la proba artistică, au posibilitatea de a publica un articol în revista festivalului, înregistrată cu ISSN.

     Condiţii de publicare:

-          articolul ce va fi publicat trebuie să aibă ca tematică folclorul, tradiţiile şi obiceiurile la români (pot fi şi impresii, scrieri personale);

-          tehnoredactare: word, times new roman 12 (titlul cu bold), spaţiere 1.15, diacritice, maxim 2 pagini. Sub titlu se vor specifica numele, prenumele cadrului didactic şi grădiniţa/şcoala. La finalul articolului se va menționa bibliografia folosită.

 

Articolul (salvat cu numele cadrului didactic) va fi trimis odată cu formularul de înscriere la proba artistică, până pe 16 mai 2019 pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MODALITATEA DE PREMIERE: Trofeul festivalului (pentru secțiunea artistică), premiile I, II, III, mențiuni şi diplome de participare. Juriul poate acorda premii speciale.

CRITERII DE JURIZARE.

·         Artă fotografică: fotografii din arhiva personală, fotografii realizate de participanți, care surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români, momente artistice din activitățile educative, în care este valorificat costumul popular.

  • Proba Artistică:

-          calitatea timbrului vocal, stilul interpretativ, intonaţia, dicţia;

-          prezenţa şi mişcarea scenică;

-          ţinuta adecvată/costum popular;

-          originalitate;

-          interpretare vocală live (acompaniament instrumental sau cu negativ);

-          respectarea timpului acordat.

 

STANDARD DE PARTICIPARE

-          Participarea la Festivalul „De la lume adunate și-napoi la lume date” este permisă tuturor preşcolarilor şi elevilor de ciclu primar din cadrul cluburilor de muzică şi dans, din municipiul şi judeţul Iaşi, îndrumaţi de cadre didactice.

-          Jurizarea nu poate fi contestată. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a juriului şi a prevederilor regulamentului.

Proba artistică şi fotografiile care nu se vor încadra în tematica concursului, NU vor fi jurizate-          

Instituţia promotoare îşi rezervă dreptul de a păstra fotografiile tuturor participanţilor în vederea organizării ulterioare de expoziţii itinerante;

-          Participanţii vor primi diplome de participare/speciale/premii, adeverinţe de însoţitor, îndrumător/coordonator pentru cadrele didactice. Trofeul festivalului, la proba artistică, va fi acordat prin decizia juriului de specialitate, după evoluția tuturor formațiilor artistice.

 

-          Cadrele didactice care respectă condițiile de participare (descrierea și versurile momentului artistic, paspartu artă fotografică) şi condiţiile de publicare a articolului, vor primi la începutul anului școlar următor revista electronică a proiectului, înregistrată cu ISSN.

 

FESTIVALUL  JUDEŢEAN DE FOLCLOR PENTRU COPII

DE LA LUME ADUNATE ŞI-NAPOI LA LUME DATE

PROIECT EDUCAŢIONAL

aprobat de I.S.J. Iaşi - C.A.E.J. 2018

poziţia 120

Ediţia a IV-a

 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Sava” Iaşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi, a organizat pe data de 19 mai 2018, la Palas Mall, cea  de-a patra ediţie a Festivalului Judeţean de Folclor pentru Copii, „De la lume adunate şi-napoi la lume date”, aprobat de I.Ş.J. Iaşi în C.A.E.J. 2018, poziţia 120 și inclus în cadrul evenimentelor Festivalului Internațional al Educației (FIE) 2018.

Festivalul a cuprins două secțiuni:

-          Proba Artistică (pentru preşcolari): grup vocal, solist vocal, dans popular, joc muzical;

-          Artă Fotografică (pentru cadrele didactice): fotografii vechi şi noi ce surprind tradiţii şi obiceiuri la români, în care este pus în valoare costumul popular.

 

Într-o atmosferă încărcată de emoție, de tradiție vie și creatoare, au urcat pe scenă peste 300 de preşcolari, îndrumați de aproximativ 70 de cadre didactice, din 22 de grădiniţe înscrise în concurs, din municipiul şi judeţul Iaşi.

Fotografiile premiate, trimise de cadrele didactice, au fost organizate într-o expoziție ce  s-a numit „Tradiție și port popular de ieri și de azi”.


            Juriul, format din specialişti în etnografie şi folclor, a avut în componen
ța sa pe domnul Marinică Botea, dirijor al Ansamblului Folcloric „Doina Carpaților”, în calitate de președinte, domnul Ostafi Cristian, profesor coregraf al Ansamblului folcloric „Floare de Bujor”, doamna Petronela Cotea Mihai, producător/realizator Radio Iași, doamna Iuliana Gorea, Director GPP „Sf. Sava”, doamna Raluca Zaharia, dirijor al Corului „Juniorii Operei", doamna Dana Ungureanu, profesor la Palatul Copiilor Iași, doamna Liliana Aioanei, director GPP nr 25, doamna Rica Gavriluţa, director GPP nr 29.


            Invitați speciali, la această ediție, au fost: Ansamblul folcloric „Crengu
ță de brad”, din Vama - Suceava, Ansamblul folcloric „Kalinka” al Comunitatii Rușilor Lipoveni din Tg Frumos, Grupul vocal „Barbu Lautaru” de la Colegiul de Arta „Octav Bancilă” Iași. 
            Au fost organizate și ateliere meșteșugărești cu ajutorul doamnelor 
Eva Damian (Asociația pentru Educație „DE LA mic LA MARE”), Eugenia StanConstanta Olaru, Elena Gogu (Asociația „Ciurbestenii”), Ana Zabava, Eugenia Burdea (Asociația „Communio”).

Premiile acordate au fost:

Trofeul Festivalului – GPP nr. 2 Pașcani (dans popular)

Premiul I – GPP nr. 1 Iași (suită de dansuri populare din zona Moldovei)

Premiul I – GPP nr. 11 Iași (grup vocal)

Premiul I – GPP „Sf. Sava” Iași (solist vocal Maia Romilă)

Premiul II – GPP nr. 4 Iași (solist vocal Costeniuc Alexandru)

Premiul II - GPP nr. 1 Iași (grup vocal)

Premiul II – GPP nr. 13 (dans popular)

Premiul III – GPP nr. 16 (grup vocal)

Premiul III - GPP nr. 4 Iași (solist vocal Antohi Bianca)

Premiul III – GPP nr. 12 (dans popular)

Premiul special al juriului, pentru promovarea dansului popular autentic – GPP „Sf. Sava” (Grupa „Mămăruţe”)

Premiul special al juriului, pentru jocuri pentru copii – GPN Ciurbeşti

Premiul special al juriului, pentru prezenţă scenică – GPP nr. 2 Paşcani

Premiul special al juriului, pentru prezenţă scenică – GPP nr. 24 Iaşi

Premiul special al juriului, pentru promovarea valorilor multi-etnice – Grădinița PN Mironeasa

Premiul special al organizatorilor, pentru originalitate – GPP nr. 27 (dans popular), GPP nr 4 (dans popular), GPN nr. 17 (solist vocal – Eftincă Petra Ştefania)

Premii speciale Radio Iași: G.P.N. Iugani, com. Mircesti, jud. Iasi (duet muzical) și
Maia-Valentina Romilă , G.P.P. Sf Sava Iasi (solist vocal)

Premiul special al doamnei Raluca Zaharia, o invitație la spectacolul „Sunetul muzicii” – solist vocal Maia Romilă, GPP „Sf. Sava” Iași

 

La secţiunea Artă Fotografică, au fost acordate următoarele premii:

Premiul I – Meiu Daniela, GPN nr. 17 Iaşi

Premiul I – Zaborilă Mihaela, GPN nr. 7

Premiul I – Olaru Constanţa, GPN Ciurbeşti

Premiul I – Dascălu Luminiţa, Şcoala Gimnazială „Carol I” Roman

Premiul I – Mogîldea Mihaela/Blînda Andreea, GPP nr. 11 Iaşi

Premiul I – Popa Rodica, Şcoala Gimnazială, comuna Dulceşti

Premiul II – Dolhăscu Maria, GPN nr. 17 Iaşi

Premiul II – Vornicu Emilia, GPN Deleni Iaşi

Premiul II – Şurpanu Mariana, GPP Răducăneni Iaşi

Premiul II – Lupu Maria, GPP Răducăneni Iaşi

Premiul III – Trişcă Ana Letiţia, GPP Răducăneni Iaşi

Premiul III – Stoica Antoanela, GPP Răducăneni Iaşi

Premiul III – Acatrinei Ghena, GPP nr. 12 Iaşi

Premiul III – Panaite Mariana, GPP nr. 11 Iaşi

Menţiune – Tătăruşanu Mariana, GPN Poiana, comuna Deleni, judeţul Iaşi

Menţiune – Roca Felicia, GPP Răducăneni

Menţiune – Marţin Laura, GPP nr. 12 Iaşi

 

Menţiune – Bîrsan Florentina Gabriela, GPP nr. 2 Iaşi

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Festivalul judeţean

DE LA LUME ADUNATE ŞI-NAPOI LA LUME DATE”

Ediția a III-a 2017

 

TIPUL FESTIVALULUI: judeţean

GRUP ŢINTĂ:

-          Preşcolari: grupele mijlocii şi mari;

-          Cadre didactice.

 

PARTICIPANŢI LA CONCURS:

-       Copii din municipiul şi judeţul Iaşi;

-       Cadre didactice din învăţământul preprimar.

 

DATA DESFĂŞURĂRII: 20 MAI 2017, ora 11.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Palas Mall, Iaşi.

ORGANIZATORII FESTIVALULUI: Grădiniţa P.P. ,,Sf. Sava Iaşi.

SECŢIUNILE FESTIVALULUI:

-          Proba Artistică (pentru preșcolari)

-          Artă Fotografică (pentru cadre didactice)

 

ÎNSCRIEREA LA FESTIVAL:

Înscrierea participanţilor se va face în perioada 10 mai 2017 pe baza unui Fomular de înscriere, la care se vor adăuga versurile momentului artistic prezentat, necesare întocmirii broșurii Festivalului, la următoarea adresă de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informații suplimentare se pot obține telefonic la următoarele numere:

-          0742368351 - Prof. Cojocaru Lăcrămioara Alina / 0749052250 - Prof. Manole Teodora

CONDIŢII de PARTICIPARE

Proba Artistică (participare directă):

-          reprezentaţia artistică pe scenă, maxim 5 minute, din creațiile specifice folclorului (adecvat vârstei preșcolare) și folclorului copiilor;

-           cel mult două formaţii pe grădiniţă, la alegere:

a)      grup vocal/solist vocal;

b)      solist/grup instrumental (duet, trio, formație);

c)      dans popular (echipă de 10-14 preșcolari);

d)      jocuri muzicale (descântece, cimilituri, numărători, zicători etc., din folclorul copiilor, prezentate de 10-14 preșcolari)

Artă fotografică:

-         fotografii vechi și noi din arhiva personală, ce surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români, accesibile copiilor;

-          fotografii care surprind aspecte din jocurile specifice  folclorului copiilor, serbări/șezători ale copiilor costumați în port popular.

 

Data limită pentru trimiterea fotografiilor este 10 mai 2017.

Coletul va conţine fotografiile pentru festival cu specificaţia Pentru Festivalul „De la lume adunate si-napoi la lume date”şi un plic timbrat autoadresat,la adresa: Grădiniţa P.P.          „Sf. Sava”, Str. Sf. Sava Nr. 9, Iaşi, Cod Poştal 700073.

Condiții:

-          fotografiile vor fi realizate pe hârtie fotografică și lipite pe paspartu alb (foaie de bloc desen A3);

-          suprafața paspartuului va fi organizată cu fotografiile, la libera alegere a cadrului didactic;

-          fiecare fotografie va fi evidențiată printr-o etichetă  cu denumirea și anul momentului surprins;

-          paspartuul va avea și o altă etichetă  așezată în față, partea dreaptă, jos și va conține  Nume, prenume cadru didactic/Grădiniţa.

-          fiecare cadru didactic poate participa cu maxim două paspartuuri.

 

Vor face obiectul expoziţiei fotografice Tradiție și port popular de ieri și de azidoar fotografiile care vor respecta cerințele.

 

MODALITATEA DE PREMIERE: Trofeul festivalului (pentru secțiunea artistică), premiile I, II, III, mențiuni şi diplome de participare. Juriul poate acorda premii speciale.

CRITERII DE JURIZARE.

·         Artă fotografică: fotografii din arhiva personală, fotografii realizate de participanți, care surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români, momente artistice din activitățile educative, în care este utilizat costumul popular.

  • Proba Artistică:

-          calitatea timbrului vocal, stilul interpretativ, intonaţia, dicţia ;

-          prezenţa şi mişcarea scenică;

-          ţinuta adecvată;

-          originalitate;

-          interpretare vocală live (acompaniament instrumental sau cu negativ);

-          respectarea timpului acordat.

 

STANDARD DE PARTICIPARE

-          Participarea la Festivalul „De la lume adunate și-napoi la lume date” este permisă tuturor preşcolarilor din grădiniţele din municipiul şi judeţul Iaşi, îndrumaţi de cadre didactice.

-          Jurizarea nu poate fi contestată. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a juriului şi a prevederilor regulamentului.

-          Proba artistică şi fotografiile care nu se vor încadra în tematica concursului, NU vor fi jurizate.

-          Instituţia promotoare îşi rezervă dreptul de a păstra fotografiile tuturor participanţilor în vederea organizării ulterioare de expoziţii itinerante;

-          Participanţii vor primi diplome de participare/speciale/premii, adeverinţe pentru cadre didactice. Trofeul festivalului,  la proba artistică, va fi acordat prin decizia juriului de specialitate, după evoluția tuturor formațiilor artistice.

 

 

 

 

 
 
Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Sava” Iasi, organizator al Festivalului Judeţean de Folclor pentru Copii „De la lume adunate si-napoi la lume date” (14 mai 2016), vă invită să urmăriţi preșcolarii laureaţi, îndrumați de prof. GAVRIL DUMITRINA VIOLETA de la GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.21 - (ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN"-IASI), care vor evolua în deschiderea Festivalului Internaţional de folclor pentru copii si tineret „Cătălina”, editia XXII, organizat de Palatul Copiilor Iaşi în perioada 23-27 august 2016.
FESTIVALUL JUDEȚEAN DE FOLCLOR PENTRU COPII - ,,DE LA LUME ADUNATE ȘI-NAPOI LA LUME DATE'', ediția a II-a, 14 mai 2016, Atrium Palas MALL Iasi 
 
Rimele năstrușnice, numărătorile şugubeţe, jocurile hazlii ale copilăriei, prin glasurile cristaline ale copiilor, au răsunat și încântat auditoriul în inima orașului Iași –Palas Mall, sala Atrium, la cea de-a doua ediţie a Festivalului Judeţean de Folclor pentru Copii, „De la lume adunate şi-napoi la lume date”, festival organizat de Grădinița cu Program prelungit „Sf. Sava”, în parteneriat cu ISJ Iași și Palatul Copiilor Iași.
Astfel, Iaşul şi-a îmbogățit rezonanța spirituală.
Juriul a fost format din specialisti in etnografie si folclor: doamna Claudia Martinica, interpret de muzică populară, solistă a ansamblului „Doina Carpaţilor” din Iaşi si profesor la Palatul Copiilor Iasi, domnul Marinica Botea, dirijor al Ansamblului "Doina Carpatilor" Iasi, domnul Roscaneanu Mihai, maestru coregraf al Ansamblului "Hora Moldovei" Iasi, doamna Petronela Cotea Mihai, producator/realizator Radio Romania Iasi, doamna Ungureanu Dana, profesor Palatul Copiilor Iasi, doamna Ana Darie, reprezentant Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
În încheiere, păstrătorii tezaurului folcloric românesc din satul Ciurbeşti, Grupul Folcloric „Tezaur” al Asociatia Ciurbestenii, au prezentat o şezătoare tradiţională, creând astfel o punte peste timp, de la bunici la nepoţi
Juriul, format din iubitori ai folclorului, au înmânat premii speciale umătoarelor grădinițe:
Grădinița PP Cuv. Parascheva Iași – grup vocal
Grădinița PP 25 Iași – dans popular
Grădinița PN Ciurbești - jocuri muzicale
Grădinița PP nr. 16 Iași – jocuri muzicale
Grădinița PP nr. 18 Iași -
Grădinița PP nr 4 – jocuri musicale 
Grădinița PP Răducăneni Iași - grup vocal
Grădinița PP Sf. Sava – dans popular
Grădinița PN nr. 21 - Marele Premiu- Trofeul Festivalului
Radio România Iași a acordat două premii speciale pentru autenticitate în promovarea creației populare românești:
Organiztor Festival - Grădinița PP Sf. Sava Iași
Participant - Grădinița PN nr. 21 Iași
Toate grădinițele au primit diplomă de participare, coordonare și pregătire a formațiilor.
Va asteptam, cu drag, si la editia urmatoare!
Mulțumim tuturor pentru prezență și implicare! 
Director, prof.înv.preșc Iuliana Gorea 

INVITAŢIE

Grădiniţa cu program prelungit Sf. Sava”, Iaşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, invită unităţile de învăţământ preşcolar să participe la a doua ediţie a FESTIVALULUI  JUDEŢEAN DE LA LUME ADUNATE     ŞI-NAPOI LA LUME DATE”.

Aprobat de I.Ş.J. Iaşi în C.A.E.J. 2016, poziţia 132

 Festivalul va avea loc pe data de 14 mai 2016, ora 11:00 la Palas Mall şi se adresează tuturor preşcolarilor din municipiul şi judeţul Iaşi, precum şi cadrelor didactice care îi îndrumă în pregătirea momentului artistic.

Festivalul cuprinde două secțiuni:

-          Proba Artistică (pentru preşcolari)

-          Artă Fotografică (pentru cadre didactice)

            Condițiile de participare sunt prevăzute în regulamentul de organizare a festivalului.

Festivalul „De la lume adunate şi-napoi la lume date” (învățământ preșcolar) este parte din Festivalul-concurs „Suntem mândri că suntem români”, proiect educaţional judeţean organizat de Palatul Copiilor Iaşi, iar concurenții vor participa și la acest proiect.

Formaţiile câştigătoare vor evolua într-un spectacol de gală în cadrul Festivalului Internaţional de folclor „Cătălina”,organizat de Palatul Copiilor Iaşi.

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE               

GRUP ŢINTĂ:

-          Preşcolari: grupele mijlocii şi mari;

-          Cadre didactice.

PARTICIPANŢI LA CONCURS:

-       Copii din municipiul şi judeţul Iaşi;

-       Cadre didactice din învăţământul preprimar.

DATA DESFĂŞURĂRII: 14 MAI 2016, ora 11.

LOCUL DE DESFĂŞURARE : Palas Mall, Iaşi.

ORGANIZATORII FESTIVALULUI: Grădiniţa P.P. ,,Sf. Sava Iaşi.

SECŢIUNILE FESTIVALULUI:

-          Proba Artistică (pentru prescolari)

-          Artă Fotografică (pentru cadre didactice)

ÎNSCRIEREA LA FESTIVAL:

Înscrierea participanţilor se va face în perioada 8 februarie - 31 martie 2016 pe baza unui Fomular de înscriere (ce va fi trimis pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Fişa de înscriere completată se va expedia împreună cu o scurtă prezentare a momentului artistic).

În perioada 14 - 18  martie 2016 va avea loc o întâlnire cu specialişti în folclor de la Palatul Copiilor Iași, cu scopul consilierii și orientării în vederea unui program artistic adecvat festivalului.

Cadrele didactice care doresc informatii de specialitate in domeniu pot participa la aceasta intrunire. Participarea la aceasta intrunire nu este obligatorie.

Informații suplimentare se pot obține telefonic la următoarele numere:

-          0742368351 - Prof. Cojocaru Lăcrămioara Alina, 0749052250 - Prof. Manole Teodora

CONDIŢII de PARTICIPARE

Proba Artistică (participare directă):

-         reprezentaţia artistică pe scenă, maxim 5 minute, din creațiile specifice folclorului (adecvat vârstei preșcolare) și folclorului copiilor;

-          cel mult 2 formaţii pe grădiniţă, la alegere:

a)      grup vocal/solist vocal;

b)      solist/grup instrumental (duet, trio, formație);

c)      dans popular (echipă de 10-14 preșcolari);

d)      jocuri muzicale (descântece, cimilituri, numărători, zicători etc., din folclorul copiilor, prezentate de 10-14 preșcolari)

Artă fotografică:

-         fotografii vechi și noi din arhiva personală, ce surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români, accesibile copiilor;

-          fotografii care surprind aspecte din jocurile specifice  folclorului copiilor, serbări/șezători ale copiilor costumați în port popular.

Data limită pentru trimiterea fotografiilor este 20 Aprilie 2016.

Coletul va conţine fotografiile pentru festival cu specificaţia Pentru Festivalul „De la lume adunate si-napoi la lume date”şi un plic timbrat autoadresat,la adresa: Grădiniţa P.P. „Sf. Sava”, Str. Sf. Sava Nr. 9, Iaşi, Cod Poştal 700073.

Condiții:

-         fotografiile vor fi realizate pe hârtie fotografică, dimensiune 15/21 cm.

-         fiecare fotografie va avea menționat pe verso un număr ce se va regăsi pe eticheta aataşată separat, în plic (modelul de etichetă se regăsește în anexa regulamentului).

      Vor face obiectul expoziţiei fotografice „Lada de zestre” doar fotografiile care vor respecta cerințele.

 

MODALITATEA DE PREMIERE: Trofeul festivalului (pentru secțiunea artistică), premiile I, II, III, mențiuni şi diplome de participare. Juriul poate acorda premii speciale.

CRITERII DE JURIZARE.

·        Artă fotografică: fotografii din arhiva personală, fotografii realizate de participanți ce surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români, momente artistice din activitățile educative, în care este utilizat costumul popular.

  • Proba Artistică:

-          calitatea timbrului vocal, stilul interpretativ, intonaţia, dicţia ;

-          prezenţa şi mişcarea scenică;

-          ţinuta adecvată;

-          originalitate/Nu Etnofolclor;

-          interpretare vocală live (negativul/acompaniamentul să fie înregistrat cu orchestră de muzică populară, Nu orgă);

-          respectarea timpului acordat.

STANDARD DE PARTICIPARE

-         Participarea la Festivalul „De la lume adunate și-napoi la lume date” este permisă tuturor preşcolarilor din grădiniţele din municipiul şi judeţul Iaşi, îndrumaţi de cadre didactice.

-         Jurizarea nu poate fi contestată. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a juriului şi a prevederilor regulamentului.

-         Proba artistică şi fotografiile care nu se vor încadra în tematica concursului, NU vor fi jurizate.

-         Instituţia promotoare îşi rezervă dreptul de a păstra fotografiile tuturor participanţilor în vederea organizării ulterioare de expoziţii itinerante;

 

-         Participanţii vor primi diplome de participare/speciale/premii, adeverinţe pentru cadre didactice. Trofeul festivalului,  la proba artistică, va fi acordat prin decizia juriului de specialitate, după evoluția tuturor formațiilor artistice.

 

FESTIVALUL JUDEŢEAN

„De la lume adunate și-napoi la lume date” - 14 MAI 2016

GRĂDINIŢA PP „SF.SAVA” IAŞI

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

GRĂDINIŢA.............................................................................................

Str. ............................................................................, nr................ Tel./ Fax ........................

Adresă e- mail .........................................................................................................................

Localitatea ................................., Jud..........................................., Cod poştal........................

 

Participare la Festivalul „De la lume adunate și-napoi la lume date”, Ediţia a II-a, 2016

Artă fotografică (bifaţi varianta aleasă):

fotografii vechi și noi din arhiva personală, ce surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români, accesibile copiilor;

fotografii care surprind aspecte din jocurile specifice folclorului copiilor, serbări/șezători ale copiilor costumați în port popular.

 

ProbăArtistică (bifaţi varianta aleasă):

Dans popular (echipă de 10-14 preșcolari);

Solist/ Grup instrumental (duet, trio, formație);

Grup vocal/solist vocal;

 

Jocuri muzicale (descântece, cimilituri, numărători, zicători etc., din folclorul copiilor, prezentate de 10-14 preșcolari)

 

Tabel înscrieri secțiunea artistică

 

Nr. crt

Numele și prenumele preşcolarului

Grupa

Grădinița

Proba

artistică

Numele cadrului didactic

îndrumător

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10 -14

 

 

 

 

 

  

Tabel înscrieri secțiunea artă fotografică 

Nr. crt

Numele și prenumele cadrului didactic

Grădinița

  Momentul artistic reprezentat

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4-6

 

 

 

 

Eticheta pentru fotografii :

Nr. foto

Festivalul judeţean  „De la lume adunate şi-napoi la lume date”

 

Nume, prenume

cadru didactic/

Grădiniţa:

 

Momentul artistic reprezentat:

 

 

Data/

 

 

Condiţii de înscriere:

  • Respectarea regulamentului propus de organizator.
  • Respectarea regulamentului propus de organizator
  • Trimiterea coletului cu fotografii până la data de 20 Aprilie 2016, data poştei.

 

 

                    Director,                                                                                   Cadru didactic,

 

 

 Vă așteptăm cu drag! 

Echipa de proiect de la Grădinița PP „Sf Sava” Iași

 

 

 

FESTIVALULUI  JUDEŢEAN “DE LA LUME ADUNATE ŞI-NAPOI LA LUME DATE”

aprobat de ISJ IAŞI, în C.A.E.J. 2015, poziţia 77

 

INVITAŢIE

 

Grădiniţa cu program prelungit “Sf. Sava”, Iaşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, invită unităţile de învăţământ preşcolar să participe la prima ediţie a FESTIVALULUI  JUDEŢEAN “DE LA LUME ADUNATE ŞI-NAPOI LA LUME DATE”.

          Festivalul va avea loc pe data de 16 mai 2015, ora 11:00 la Palas Mall.

          Festivalul conţine următoarele secţiuni:

 • Secţiunea I - Artă plastică (pot participa

şi cadrele didactice);

Secţiunea II -  Proba Artistică (Dans

popular; Tradiţii, datini, obiceiuri

populare; Grup vocal/Solist vocal)

Secţiunea III - Arta fotografică             

Festivalul Judetean de la lume adunate si-napoi la lume date           

 

Argument

„Creaţiile folclorice sunt pietre scumpe în sânul poporului”. V.Alecsandri

„Tradiţiareprezintă un ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc istoricește în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică.“(DEX)

Valorile fiecărui popor vin din vechime. Aceste valori culturale şi tradiţionale (graiul, portul, obiceiurile şi religia) îl caracterizează şi individualizează. O bogăţie inestimabilă de comori pentru toţi cei care îşi iubesc ţara, o prezintă arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei.

Baladele, cântecele, doinele, şezătorile, arta ceramică, ţesăturile populare, împletiturile din nuiele, portul popular şi nu în ultimul rând dansurile populare alcătuiesc un inestimabil patrimoniu spiritual al poporului român.

Într-o perioadă în care modernizarea este pe primul loc, oamenii înlocuind tradiţionalul cu modernul, încercăm să insuflăm celor mici dragostea faţă de folclor şi să promovăm respectul şi interesul faţă de tradiţiile culturale, urmărind cunoaşterea zonei geografice şi a tradiţiilor culturale specifice zonei noastre.

Scop

-          Păstrarea şi promovarea folclorului, a datinilor şi obiceiurilor specifice poporului român.

Obiective:

O1. Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti prin implicarea preşcolarilor şi a cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţiile locale.

O2. Dezvoltarea simţului estetic al preşcolarilor prin aprecierea folclorului, a obiectelor de artă populară autentică.

O3. Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la neam prin cultivarea tradiţiilor strămoşeşti.

O4. Identificarea şi valorificarea potenţialului artistic şi creator al preşcolarilor ce au calităţi pentru dans, muzică şi artă populară.

O5. Organizarea unor expoziţii cu lucrări şi obiecte de artă populară.

Grup ţintă: preşcolari, cadre didactice.

Beneficiari: preşcolari, cadre didactice, membri ai comunităţii locale şi educaţionale, grup familial extins.

Resurse umane:

-    Copiii din grădiniţele participante și cadrele didactice.

-    Specialişti din diferite domenii: literatură, muzeografie, etnografie şi folclor, artă, artă fotografică.

-   Părinţi.

-   Reprezentanţi ai comunităţii locale

Diseminare

-Revista online

-Postarea proiectului şi a revistei pe sit-ulwww.gradinitasfsava.ro şi pe pagina de facebook a grădiniţeiwww.facebook.com/gradinitasfsava şi pe diferite sit-uri de specialitate.

-Expoziţii itinerante cu produse realizate de copii şi cadre didactice.

                       

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Festivalul judeţean

“DE LA LUME ADUNATE ŞI-NAPOI LA LUME DATE”

 

TIPUL FESTIVALULUI: Judeţean

GRUP ŢINTĂ:

-          Preşcolari: grupele mijlocii şi mari;

-          Cadre didactice

 

PARTICIPANŢI LA CONCURS

-       Copii din municipiul şi judeţul Iaşi;

-       Cadre didactice din învăţământul preprimar

 

DATA DESFĂŞURĂRII: 16 MAI 2015, ora 11.

LOCUL DE DESFĂŞURARE : Palas Mall Iaşi.

ORGANIZATORII FESTIVALULUI: Grădiniţa P.P. ,,Sf. Sava’’Iaşi.

SECŢIUNILE FESTIVALULUI

-          Proba Artistică

-          Artă Plastică pentru preşcolari şi cadre didactice

 

ÎNSCRIEREA LA FESTIVAL

Înscrierea participanţilorse va face în perioada 1 - 30 aprilie 2015 pe baza unui Fomular de Înscriere (ce va fi trimis pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

CONDIŢII de PARTICIPARE

Participare directă la Proba Artistică:

Participare directă: reprezentaţia artistică pe scenă (maxim 5 minute): cel mult 2 formaţii pe grădiniţă, la alegere: solist vocal, instrumental, grup folcloric, dans popular, datini şi obiceiuri ş.a (formaţia nu va depăşi 10 preşcolari).

Participare Artă Plastică: Participanţii vor trimite maxim 3 lucrări plastice realizate de preşcolari, 1 lucrare realizată de cadrul didactic (opţional), având următoareatematică: „Folclor, tradiţii şi obiceiuri în poveştile şi povestirile lui Ion Creangă”.Fiecare lucrare va fi lipităpe paspartu format A3 şi etichetată în dreapta jos, pe faţă, cu informaţiile următoare:

 

Titlul lucrării

 

Autorul

 

Grupa

 

Grădiniţa

 

Numele îndrumătorului

 

 

Artă fotografică: fotografii ce surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români (inclusiv fotografii vechi xerocopiate pe hârtie fotografică)

 

Data limită pentru trimiterea materialelor de la cele trei probe de concurs este 30 Aprilie 2015

Coletul va conţine lucrările pentru festival cu specificaţia Pentru Festivalul „De la lume adunate si-napoi la lume date“şi un plic timbrat autoadresatlaadresa:

 

GRĂDINIŢA P.P. „SF. SAVA”

STR. SF. SAVA NR. 9 IAŞI

Cod poştal 700073

ROMÂNIA

Confirmarea de primire o veţi primi pe adresa de e-mail sau telefonic (mesaj).

Modalitatea de premiere: Diplome speciale şi de participare.

CRITERII DE JURIZARE

  • Artă Plastică:

-          respectarea tematicii recomandate;

-          tehnici variate de lucru;

-          compoziţie, creativitate şi originalitate.

  • Artă fotografică: fotografii ce surprind tradiţii, datini şi obiceiuri la români (inclusiv fotografii vechi xerocopiate pe hârtie fotografică).
  • Proba Artistică:

-          dicţie, costume, ţinută artistică;

-          originalitate./ Nu Etnofolclor;

-          interpretare vocală live (cu acompaniament instrumental sau negativ);

-          respectarea timpului acordat.

STANDARD DE PARTICIPARE

-          Participarea la Festivalul „De la lume adunate și-napoi la lume date“ este permisă tuturor preşcolarilor din grădiniţele din municipiul şi judeţul Iaşi, îndrumaţi de cadre didactice.

-          Jurizarea nu poate fi contestată. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a juriului şi a prevederilor regulamentului.

-          Proba artistică şi lucrările plastice/fotografii care nu se vor încadra în tematica concursului, NU vor fi jurizate.

-          Instituţia promotoare îşi rezervă dreptul de a păstra lucrările tuturor participanţilor în vederea organizării ulterioare de expoziţii itinerante;

-          Participanţii vor primi diplome de participare/speciale, adeverinţe pentru cadre didactice.

 

 

      PERSOANE DE CONTACT :

Prof.inv.presc. Cojocaru Alina Lacramioara: - telefon:  0742368351;

      Prof.inv.presc. Manole Teodora:- telefon:  0749 052250

      Prof.inv.presc. Morarasu Rodica Carmen: 072 7835520

      Prof.inv.presc. Rusu Rodica: 074 3121310

                                                           

      

Vă aşteptăm cu drag!

 

Pentru înscriere vă rugăm descărcaţi şi completaţi următorul fişier:

 

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea